Ettevalmistuskursusele ootame õppima õpilasi 7.-10.eluaastani. Nädalas on kuus õppetundi. Õppimine on mänguline ja ealisust arvestav. Katsetatakse erinevaid tehnikaid ja materjale. Eesmärk on arendada loovust ja loomisrõõmu, arendada käelisi oskusi ja süvendada huvi kunstimaailma vastu.