Pärnu Kunstikool on 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2019 Erasmus+ koolidevahelise strateegilise koostöö projekti „Promoting Art“ partnerorganisatsioon. Projekti koordinaator on Poola ja osalised on veel Läti, Bulgaaria, Portugal ja Slovakkia. Osalejad on oma piirkonna kunstikoolid või kunstisuundumusega üldhariduskoolid. 

Projekti sisu on tutvustada kunsti ja kunstiõpet oma kogukonnas, pakkuda kunstikaugetele inimestele võimalus avastada midagi uut. Samuti soovime propageerida kunstiharidust laste ja noorte seas. Oluline on näidata neile võimalusi, kuidas oma kunstiga jõuda kaugele ja saada 21. sajandi maailmas hakkama, et mitte tugevdada nn külmetava kunstniku stereotüüpi, vaid anda neile suunised saamaks loomeettevõtjaks. Rahvusvaheline projekt pakub noortele peale uute ideede ka kontakte. Kahe aasta jooksul külastavad ja võõrustavad kõik riigid üksteist, jagatakse teadmisi, korraldatakse klassikaliste kunstiharude kõrval ka nt animatsiooni töötube, on loodud projekti koduleht(vt. siit) ja Youtube’i kanal(vt. siit) ja lõpuks pannakse projektitulemustest kokku brošüür, mille kaudu jõuab info paljude inimesteni.  

Projekt on rahastatud Erasmus+ Põhimeede 2 koolidevaheline strateegiline koostöö toetusest.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Pärnu Kunstikool korraldab SA Innove abiga Pärnu lasteaedade õpetajatele kunstiõppekoolituse projekti „Pärnu lasteaiaõpetajate kunstiõpetamise pädevuste ja oskuste arendamine“.

 Projekti idee on aidata lasteaedade õpetajatel arendada oma oskusi kunstiõppes, mida oma kasvandikele edasi anda.

Projekti tulemusel tekib koostöövõrgustik ka erinevate lasteaedade õpetajate vahel, kes saavad nii projekti jooksul kui ka edaspidi omavahel kogemusi jagada. Projekti käigus töötatakse välja lasteaedade kunstiõpetuse arendamise plaan, mis kirjeldab edaspidiseid samme, kuidas professionaalsemalt laste loovust toetada.

 Projekti mõju väljendub lasteaedade õpetajate kindluses kunstiõpetuses, nad oskavad kasutada uusi ja teistsuguseid nippe, kuidas lastele kunsti tutvustada. Seega tõuseb lasteaiaõpetajate kompetents kunstiõpetuses.

Projekt toimub 15. augustist 2017 kuni 15. aprillini 2018.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames 2991,5 euroga.