Ettevalmistuskursus (I aste)
Põhiõpe (II aste)
Täiendõpe (III aste)
Kunstiring

Õppetasud 2017/18 õppeaastal:
ettevalmistuskursus - 28.80€
põhiõpe - 32.90€  
kunstiring 6 tundi nädalas - 28.80€
kunstiring 2 tundi nädalas - 18.80€
üldhariduskoolide kunstiring 2 tundi nädalas - 18.80€